SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/011 | Mezőtúr, Dózsa György u.17.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

A 2021/2022 tanév rendje, fontosabb eseményei

-

A 2022/2023 tanév rendje, fontosabb eseményei

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium,
Technikum és Kollégium

MUNKATERV

2022/2023. tanév

 1. Kiemelt feladatok a 2022/2023-as tanévben

A GINOP-6.2.3-17-2017-00041 azonosítószámú projekt fenntartási időszakához kapcsolódó feladatok megvalósítása.

Közreműködők: az intézmény alkalmazotti közössége

Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettes, Nevelőtestület

Határidő: a 2022/2023-as tanév vége

A lemorzsolódással veszélyeztett diákok kiemelt nyomon követése különösen a turizmus-vendéglátás ágazaton és intézkedési terv készítése a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Majoros Gergely

9. évfolyamos osztályfőnökök

Felkészülés egy esetleges online oktatásra

Majoros Gergely

Oktatói minősítés végrehajtása

Majoros Gergely

125 éves évforduló

Gecov Gabriella

Határon túli beiskolázás beindítása

Majoros Gergely

Egyedi, rugalmasan változtatható munkaterv „működtetése”

Majoros Gergely

Pályázatok figyelése és kezelése

Majoros Gergely,

Szakképzési Centrum

Gimnázium-technikum arányának és beiskolázásának fenntartása, megerősítése

Majoros Gergely

 1. A tanév ütemezése, szünetek

A TANÉV BEOSZTÁSA

Tanévnyitó ünnepség

2022. szeptember 1. 8.00 (csütörtök)

A szorgalmi idő az első tanítási nappal kezdődik

2022. szeptember 1. (csütörtök)

Az I. félév utolsó napja

2023. január 20. (péntek)

Az I. félévi osztályzatok közlése

2023. január 27. (péntek)

A II. félév utolsó napja:

 

2023. május 4. (csütörtök)

12. évfolyam, szakképzés (végzősök)

9-11. évfolyam

2023. június 15. (csütörtök)

Tanévzáró ünnepség (bizonyítvány kiadása)

2023. június 23. (péntek)

Beiratkozás a 2023/2024. tanévre

2023. június 22. (csütörtök) 8:00-13:00

 

 

SZÜNETEK

Őszi szünet

2022. október 29. (szombat) – 2022. nov. 6. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. október 28. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap

2022. november 7. (hétfő)

Téli szünet

2022. dec. 22. (csütörtök) – 2023. január 2. (hétfő)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. december 21. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

2023. január 3. (kedd)

Tavaszi szünet

2023. április 6. (csütörtök) – 2023. április 11. (kedd)

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. április 5. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

2023. április 12. (szerda)

Nyári szünet

2023. június 16. (péntek) – 2023. augusztus 31.

Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. június 15. (csütörtök)

MUNKANAP ÁTCSOPORTOSÍTÁS

2022. október 31. (hétfő)

munkaszüneti nap

helyette:

2022. október 15. (szombat) munkanap

Ledolgozva: 2022. december 10. szalagavató

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

1. Szalagavató

(2022. október 15. áthelyezve)

2022. december 10.

Majoros Gergely

2-3. Tanítás nélküli munkanap

2022. december 19-20.

 

4-7. Tanítás nélküli munkanap

2023. január 3-6.

 

8. Teleki nap

2023. április 20. (csütörtök)

Tuba Ferenc, DÖK

 

 

 1. A főbb feladatok ütemezése

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatok megszervezése

2022. szeptember 23-ig.

Kovátsné Tódor Enikő,

Őszi szakmai vizsga szervezése

2022. szeptember 5.

Kovátsné Tódor Enikő

Őszi érettségi vizsgára jelentkezés

2022 szeptember 5.

Lovas Lajos

Órarend, teremrend elkészítése az I. félévre

2022. szeptember 1.

2022. szeptember 9.

2022. szeptember 16. (végleges órarend)

Lovas Lajos,

Kállai Krisztián

 

E-napló, naplók, törzslapok kitöltése

Digitális törzslapok előállításához szükséges kötelező adatok feltöltése a Krétában

2022. szeptember 9.

majd folyamatos,

naprakész vezetése

Osztályfőnökök,

Kollégium,

Csoportvezetők,

Tanárok,

Szabó Adrienn

Tanmenetek bemutatása a munkaközösség-vezetőknek

2022. október 10-ig

Szaktanárok,

Munkaközösség vezetők

Tanmenetek ellenőrzése a munkaközösség vezetők részéről

2022. október 17-ig

Munkaközösség vezetők

Diákbizottság munkatervének elkészítése

2022. szeptember 19-ig

Tuba Ferenc

Tanmenetek leadása az igazgatóságon

2022. október 14-ig

Munkaközösség-vezetők

Osztálykirándulási tervek (az érvényben lévő rendelet alapján lehet megszervezni)

2022. szeptember 30-ig

Lovas Lajos

Szakmai gyakorlatok megszervezése

2022. folyamatos

Beregszászi Róza

Visszajelzés az ált. iskoláknak a 9. - 10. évfolyamosok eredményeiről

2022. október 21.

Szabó Adrienn

Pályakövetéshez szükséges továbbtanulási adatok összegyűjtése a volt végzős évfolyamoktól

2022. szeptember 26.

2021/2022. évi végzős Osztályfőnökök

Statisztikához adatszolgáltatás

(az adatszolgáltatási kötelezettség alapján)

2022. október 3-ig

Osztályfőnökök, Kollégiumvezető, Könyvtárosok,

Vass Dániel

Statisztikai összesítése

(az adatszolgáltatási kötelezettség alapján)

2022. október 7-ig

(végleges rögzítés:

2022. október 17-ig)

Kovátsné Tódor Enikő,

Szabó Adrienn,

Vass Dániel,

Juhászné Patkós Edit, Patkósné Enyedi Piroska

A kompetenciaméréshez szükséges adatok elküldése

2022. november 21-ig

Lovas Lajos

Órarend, teremrend elkészítése a 2. félévre

2023. január 20-ig.

Lovas Lajos,

Kállai Krisztián Roland

I. félévi bizonyítványok kiadása

2023. január 27-ig

Osztályfőnökök

I. féléves statisztika leadása

2023. január 31-ig

Osztályfőnökök

Érettségire való előzetes jelentkezés

2023. január 13-ig

Lovas Lajos,

Osztályfőnökök

Érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való végleges jelentkezés

2023. február 15-ig

Lovas Lajos,

Osztályfőnökök

Szakmai vizsgára való előzetes jelentkezés

2023. január 16-ig

Osztályfőnökök,

Kovátsné Tódor Enikő,

Beregszászi Róza

Szakmai vizsgákra való végleges jelentkezés

2023. február 15.

Kovátsné Tódor Enikő,

Beregszászi Róza

Az új NAT szerint választható tantárgyak igényeinek felmérése a 10. évfolyamosoknak

A 11. évfolyam emelt szintű érettségire felkészítés módosítások felülvizsgálata

2023. április 24-ig

 

Majoros Gergely

 

 

Lovas Lajos

2023/2024. évi tantárgyfelosztási javaslatok leadása

2023. május 12.

Majoros Gergely,

Munkaközösség vezetők

Év végi statisztika elkészítése

2023. június 19.

Szabó Adrienn,

Osztályfőnökök

 1. Értekezletek

OKTATÓTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK

Alakuló értekezlet

2022. augusztus 24.

Majoros Gergely

Tanévnyitó értekezlet

2022. augusztus 31. 8 óra

Majoros Gergely

Munkaközösségi értekezletek

2022. augusztus 25-29.

Munkaközösség vezetők

1. félévi hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsátó értekezlet (amennyiben szükséges)

2023. január 13.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök

Félévi osztályozó értekezlet

2023. január 20.

Majoros Gergely

Félévi értékelő értekezlet

2023. február 3.

Kovátsné Tódor Enikő,

Juhászné Patkós Edit

Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsátó értekezlet a végzős évfolyamokon (amennyiben szükséges)

2023. április 14.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök

Év végi osztályozó értekezlet 12. évfolyam, végzős évfolyamok

2023. május 4.

Majoros Gergely

Hiányzások miatti osztályozó vizsgára bocsájtó értekezlet az alsóbb évfolyamokon (amennyiben szükséges)

2023. május 26.

Kovátsné Tódor Enikő,

Osztályfőnökök,

Szaktanárok

Év végi osztályozó értekezlet az alsóbb évfolyamokon

2023. június 15.

Majoros Gergely

Év végi értékelő értekezlet

2023. június 30.  

Majoros Gergely

A oktatótestületi értekezletek időpontja: minden hónap utolsó péntek 7. órában tartunk.

Ezeken a megbeszéléseken a megjelenés kötelező. Távol maradni csak igazgatósági engedéllyel lehet. A hiányzó kollégák kötelesek tájékozódni a megbeszélésen elhangzottakról. A jelenléti íveket összegyűjti, a hiányzásokat rögzíti, nyomon követi Kovátsné Tódor Enikő, feljegyzést készít, és a faliújságra kiteszi: Gyöngyösi Márta.

Az információáramlás személyesen, a tanárikban kihelyezett tájékoztatón, illetve kör e-mailen keresztül történik. Az igazgatóság ezeken a csatornákon keresztül tájékoztatja a kollegákat a különböző eseményekről, versenykiírásról, stb.

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

Szülői Közösség értekezlete

2022. szeptember 26. 17:30

Beregszászi Róza

Minden évfolyamnak osztályonkénti szülői értekezletet (I.)

2022. szeptember 23.  

(a szülők e-mail-ben történő tájékoztatása)

Osztályfőnökök

Szülői Közösség értekezlete (szalagavatóval kapcsolatos megbeszélés)

2022. november 21. 17:30

Majoros Gergely,

Beregszászi Róza

9-12. évfolyam osztályonkénti szülői értekezlete (II.)

(aktuális rendelet alapján megtartható)

2023. február 10.

Osztályfőnökök

Fogadó óra I.

(aktuális rendelet alapján megtartható)

2022. december 2. 15:00 – 17:00.(regisztráció szerint)

Majoros Gergely

Fogadó óra II.

(aktuális rendelet alapján megtartható)

2023. március 31. 15:00 – 17:00 (regisztráció szerint)

Majoros Gergely

 

 1. Rendezvényterv

MEGEMLÉKEZÉSEK

Aradi vértanúkról megemlékezés

2022. október 6. iskolai

9.D – Gyöngyösi Márta

Október 23-i megemlékezés

2022. október 21. iskolai

12.D – Andrássy István

Teleki Blanka halálának 160. évfordulója

2022. október 23.

 

Kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés (február 25.)

2023. február 25.

Humán munkaközösség

Március 15-i ünnepség

2023. március 14. vagy március 10.

10. évfolyam

Iglódi Bernadett

Holokauszt áldozatairól megemlékezés (április 16.)

2023. április 14.

Humán munkaközösség

Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.)

2023. június 2.

11.C – Tóth Anikó

Koszorúzás/városi megemlékezések – A munkaterv melléklete alapján, mely Mezőtúr Város Önkormányzatával történt egyeztetés után kerül véglegesítésre

ÜNNEPSÉGEK

Tanévnyitó ünnepség

2022. szeptember 1. 8.00 óra

10.B – Karsai Zita

Az iskola 125. évfordulójáról megemlékezés

2022. október 7.

Gecov Gabriella

Beszéd

 

Majoros Gergely

FECSKEAVATÓ

Forgatókönyv

2022. október 12. (szerda)

10. évfolyam (tavalyi minta alapján)

Szalagrendelés

2022. szeptember 12-ig

Trinyikné Varga Erika

SZALAGAVATÓ

2022. december 10. (aktuális rendelet alapján módosulhat az időpont)

11. évfolyam

-          Szalagavató forgatókönyv

 

11.C – Tóth Anikó

-          szalagtűző próba

 

12.A – Gecov Gabriella,

12.B – Takácsné Katona Erzsébet,

12.C – Kókainé Szűcs Ildikó,

12.D – Andrássy István

-          műsor (konferálás)

 

11. évfolyam

-          Dekoráció készítése

 

Kiss Andrea, Kollégisták

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

Karácsonyi vásár

2022. december 14.

Szakmai munkaközösség

Karácsonyi ünnepség (iskolai)

(aktuális rendelet alapján)

2021. december 16.

Majoros Gergely

Karácsonyi templomi hangverseny

2022. december 15.

Kugyela Anna, Gecov Gabriella

Tarisznyarendelés ballagáshoz

2022. szeptember 12-ig

Trinyikné Varga Erika

Szerenád

(aktuális rendelet alapján)

2023. május

Végzős osztályfőnökök

BALLAGÁS

2023. május 5.

 

-          Ballagási meghívók

 

Kókainé Szűcs Ildikó

-          Forgatókönyv, rendezés

 

11.D – Kállai Krisztián

-          Műsor

 

11.C – Tóth Anikó

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

-          Virág/ajándék megrendelése

 

Gecov Gabriella

12. évfolyam

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

2023. június 23.

 

-          Beszéd

 

Lovas Lajos

-          Műsor, szervezés

 

9.C – Pappné Nagy Anikó

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

2023. szeptember 1.

 

-          Beszéd

 

Majoros Gergely

-          Műsor, szervezés

 

10.B – Fábián Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Nyílt nap I.

(gimnázium)

 

2022. november 17. (csütörtök)

Majoros Gergely,

Lovas Lajos,

Patkósné Enyedi Piroska

Szabó Adrienn

Nyílt nap II.

(szakmai)

2022. november 18. (péntek)

Majoros Gergely,

Lovas Lajos,

Patkósné Enyedi Piroska

Szabó Adrienn

Felsőoktatási intézmények tájékoztatója (aktuális rendelet alapján megrendezhető)

2023. január 5.

Majoros Gergely,

Patkósné Enyedi Piroska

Szabó Adrienn

125 ÉVES ÉVFORDULÓ PORGRAMJAI

2022. október 7. (péntek)

16:30

18:00

nyitó rendezvény

megnyitó – színházterem

állófogadás – 3-4-es terem

Majoros Gergely

2022. november 30.

szakmák programjai,

60 éves a közgazdaság képzés

Szakmai munkaközösség

2022. december

karácsonyi hangverseny, iskolai karácsonyi ünnepség programjai

 

 

 

VERSENYEK ÉS EGYÉB PROGRAMOK

Bevezető hét

2022. szeptember 1-2. 08:00-12:00

9. évfolyam osztályfőnökei

Teleki Természettudományi Verseny

1. forduló feladatainak kiküldés:

2022. szeptember 15.

Döntő 2022. november 15.

Reál munkaközösség

Teleki történelem verseny

(a járványhelyzettől függően vagy hagyományos módon, vagy online)

2022. október

2023. február

Lovas Lajos

Videós vers- és prózaíró pályázat telekis diákoknak

meghirdetés: 2022. október

Beküldési határidő: 2023. január 22.

Magyar szakos oktatók

Teleki Matek verseny

 

1. forduló: 2022. október

2. forduló: 2023. január

Matematika szakos oktatók

Házi tesi bajnokságok (röplabda, kosárlabda, asztalitenisz) (aktuális rendelet alapján megrendezhető)

nevezések függvényében

Testnevelő oktatók

Angol nyelvi verseny (aktuális rendelet alapján megrendezhető)

2022. október

Iglódi Bernadett,

Nyelvi munkaközösség

Német nyelvi verseny (aktuális rendelet alapján megrendezhető)

2022. október

Harmati Veronika,

Nyelvi munkaközösség

Tőzsde, pénzmúzeum, OTP látogatóközpont, NAV múzeum, LEGO Gyár látogatása

2022. szeptember – október

Balázsné Szabó Marianna,

Kovácsné Bodnár Katalin,

Kókainé Szűcs Ildikó,

pénzügyes tanulók

RAFI és SMR gyárlátogatás

 

Elektronikát oktatók,

elektronikás tanulók

Sziklakórház, Mentőmúzeum látogatás

2022. ősz

Lőrincz Katalin,

egészségügyis tanulók

Kereskedelmi-Vendéglátó Múzeum látogatása

2022. ősz

Beregszászi Róza,

Pappné Nagy Anikó,

vendéglátós tanulók

MESZK – eü. verseny

2022. ősz

Lőrincz Katalin

Kassza ásza verseny (aktuális rendelet alapján megrendezhető)

2022. november

Balázsné Szabó Marianna,

Fábián Ildikó

A magyar költészet napja alkalmából interaktív program szervezése, kortárs szerző meghívása

2023. április

Humán munkaközösség

Illés Kupa – Kisújszállás megtekintése

2022. december

Beregszászi Róza,

Fási Sándor,

Vendéglátós tanulók

Karácsonyi rajzverseny

2022. december

Lőrincz Katalin,

Egészségügyes tanulók

Megyei Irodalomverseny

2023. január - február

Magyar szakos oktatók

Implom József Helyesírási Verseny

2023. január

Gyöngyösi Márta,

Lovas Lajos

Szép kiejtés verseny

2023. február

Magyar szakos oktatók,

Kugyela Anna

Édes Anyanyelvünk

2023. március

Magyar szakos oktatók

Megyei képzőművészeti verseny

 

Kiss Andrea,

Mucza Kálmán

Szenti Ernő rajzverseny

2023. március – április

Kiss Andrea,

Mucza Kálmán

Megyei történelemverseny

2023. április

Történelem szakos oktatók

Kutassuk közös kincseinket

(Hungarikum-verseny)

2023. tavasz

Juhászné Patkós Edit

SZKTV, ÁSZÉV, OKTV iskolai fordulója

kiírás alapján

Lovas Lajos,

Beregszászi Róza,

Kovácsné Bodnár Katalin,

Lőrincz Katalin,

Ugrai Bálint

Egyéb szakmai versenyeken való részvétel

folyamatos

Minden munkaközösség

Bűvösvölgyi kirándulás

2023. tavasz

Karsai Zita,

Tóth Anikó

A Petőfi-emlékév alkalmából Petőfi-busz fogadása

Petőfi szavalóverseny, rajzpályázat

2023. tavasz (május, június)

 

Iskolai szakmai verseny

2023. március

Pappné Nagy Anikó,

Kalmárné Erdős Mariann,

Lőrincz Katalin

Elsősegélynyújtó verseny

2023. március

Lőrincz Katalin,

9. évfolyamos egészségügyes tanulók

Tőzsdejáték

2023. április

Kókainé Szűcs Ildikó

Iskolai és egyéb rajzpályázatok

 

 

Elektronikás verseny

 

Elektronikás oktatók,

11-12. évfolyam elektronikás tanulók

Pelikán kupán való részvétel

2023. tavasz

Beregszászi Róza,

Fási Sándor

Szentandrási Sörfőzde látogatása

2023. tavasz

Beregszászi Róza,

Fási Sándor

Megyei tanulmányi versenyek iskolai fordulójának megrendezése

(aktuális rendelet alapján)

folyamatos

Humán munkaközösség

Az iskola dekorálása

Folyamatos minikiállítás a folyosón

 

Kiss Andrea

Emléknapokról való megemlékezés (kommunizmus áldozatai, holokauszt)

 

Történelem szakos oktatók

Színházlátogatás szervezése Békéscsabára (Revizor, Tóték)

 

Humán munkaközösség

Kertész Imre Intézet: Kertész Imre – óra látogatása KSZC autóbuszával

 

Humán munkaközösség

Városi könyvtárlátogatások

(Móricz – óra, Petőfi – óra látogatása)

 

Humán munkaközösség

Vers- és prózamondó versenyek, versíró verseny, ének-zenei, zeneszerző versenyek vállalkozó tanulók esetén

125 éves évforduló: fotópályázat, rajzpályázat, filmpályázat: egy iskolai film készítése az évfordulóra. Az intézményi dokumentumokon, megjelenésein (meghívók, jegyek, szalagavatói díszítés stb.) a 125 év megjelenése. Jó lenne egy kis papír dokumentum is néhány oldalban.

A gyárlátogatások, múzeumlátogatások költségét az iskola nem tudja átvállalni. Ezek a költségek a szülőket terhelik.

 

 1. A középfokú iskolai felvételi eljárás ütemezése

(Részletesebben: a 22/2022. (VII. 29.) EMMI rendeletben)

Határidő

Feladat

Felelős

2022. 09. 30

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

2022. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

Majoros Gergely

2022. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat

Majoros Gergely

2022. 12. 02.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

202. 12. 09.

A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

 

2023. 01. 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

2023. 01. 21. 10:00

Központi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamra.

 

2023. 02. 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

2023. 02. 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

 

2023. 02. 27. – 03.14.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

 

2023. 03. 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

Majoros Gergely

2023. 03. 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

2023. 03. 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

2023. 03. 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

2023. 04. 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

 

2023. 04. 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

2023. 04. 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Majoros Gergely,

Szabó Adrienn,

Patkósné Enyedi Piroska

2023 05. 08–19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

2023. 05. 08. – 2023. 08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Majoros Gergely

2023. 05. 19.

A 2023. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

2023. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

2023. 06. 22.

(csütörtök)

Beiratkozás

Majoros Gergely,

leendő 9-es Osztályfőnökök

 

 1. Tanórák rendje, megbízások

A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. A 45 perces órákat csak a tanítási nap végén, feltétlenül szükséges esetben, külön igazgatói engedéllyel lehet összevonni. A tantárgyfelosztást, a tanórák rendjét és helyét külön órarend tartalmazza részletesen.

Csengetési rend

Hétfőtől csütörtökig

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

Szünetek

1.

8.00

8.45

10 perc

2.

8.55

9.40

10 perc

3.

9.50

10.35

10 perc

4.

10.45

11.30

15 perc – ebéd

5.

11.45

12.30

15 perc – ebéd

6.

12.45

13.30

15 perc - ebéd

7.

13.45

14.30

10 perc

8.

14.40

15.25

 

9.

15.25

16.10

 

10.

16.10

16.55

 

11.

16.55

17.40

 

12.

17.40

18.25

 

13.

18.25

19.10

 

14.

19.10

19.55

 

Pénteki csengetési rend

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

Szünetek

1.

8.00

8.45

10 perc

2.

8.55

9.40

10 perc

3.

9.50

10.35

10 perc

4.

10.45

11.30

15 perc - ebéd

5.

11.45

12.30

15 perc - ebéd

6.

12.45

13.30

15 perc - ebéd

7.

 

 

 

Titkársági fogadó óra

Hétfőtől- csütörtökig:

délelőtt: 7:30 – 8:55; 11:30 – 12:00

délután: 14:30 - 15:30

Pénteken:

délelőtt 11:30 – 12:00; 13:00 – 14:00

 

MEGBÍZATÁSOK

Igazgató

Majoros Gergely

Szakképzési igazgató- helyettes

Kovátsné Tódor Enikő

Közismereti igazgató- helyettes

Lovas Lajos

Gyakorlati oktatásvezető

Beregszászi Róza

Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Gecov Gabriella

Battáné Méhész Klára (kollégium)

1. Osztályfőnöki munkaközösség

Gecov Gabriella

2. Humán munkaközösség

Gyöngyösi Márta

3. Reál munkaközösség

Fülepné Györfi Magdolna

4. Nyelvi munkaközösség

Iglódi Bernadett

5. Szakmai munkaközösség

Kókainé Szűcs Ildikó

6. Kollégiumi munkaközösség

Juhászné Patkós Edit

Diákmozgalmat segítő pedagógus

Tuba Ferenc

Tankönyvfelelős

Harmati Veronika, Kiss Andrea

Diákigazolvány felelős

Patkósné Enyedi Piroska

Balesetvédelmi, munkavédelmi felelős

Beregszászi Róza

Iskolai honlap felelős

Vass Dániel, Bontovics Ignác

Szülői munkaközösség összekötő

Beregszászi Róza

Teleki Alma Mater Alapítvány

Fábián Ildikó

Teleki Kollégiumi Alapítvány

Gellért Edit

Közösségi szolgálat

Lovas Lajos

Önértékelési csoport vezetője

aktuális megbízás alapján

Esélyegyenlőségi felelős

Harmati Veronika

Vegyszer- és hulladékkezelés nyomon-követése

Gulyás Andrea Éva

Elsősegélynyújtó

Lőrincz Katalin Krisztina

OSZTÁLYFŐNÖKÖK, KOLLÉGIUMI CSOPORTVEZETŐK

 

OSZTÁLY

OSZTÁLYFŐNÖK

 

NAPPALI

 

9. A

Andrássy Judit

 

9. B

Fábián Ildikó

 

9. C

Pappné Nagy Anikó

 

9. D

Gyöngyös Márta

 

10. A

Iglódi Bernadett

 

10. B

Karsai Zita

 

10. C

Lipták Sándor Attila

 

10. D

Tuba Ferenc

 

11. A

Haág Henrietta Júlia

 

11. B

Trinyikné Varga Erika

 

11. C

Tóth Anikó

 

11. D

Kállai Krisztián Roland

 

12. A

Gecov Gabriella

 

12. B

Takácsné Katona Erzsébet

 

12. C

Kókainé Szűcs Ildikó

 

12. D

Andrássy István

 

13. B

Kovácsné Bodnár Katalin

 

14. B

Fábián Ildikó

 

5/13. C

Kalmárné Erdős Mariann

 

5/13. E

Kalmárné Erdős Mariann

 

5/13. G

Kalmárné Erdős Mariann

 

5/13. I

Kovácsné Bodnár Katalin

 

FELNŐTTOKTATÁS ESTI

 

15. Á/F

Lőrincz Katalin Krisztina

 

13. M/F

 

 

13. P/F

 

KOLLÉGIUMI CSOPORTVEZETŐK

1. csoport

Battáné Méhész Klára

2. csoport

Karsai Zita

3. csoport

Mucza Kálmán

4. csoport

Juhászné Patkós Edit

     
 1. Bejövő, évközi és kimeneti mérések

ÉV ELEJI BEMENETI MÉRÉS

(magyar nyelv és irodalom és matematika)

9. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően

2022. szeptember közepe

Kovátsné Tódor Enikő,

szakmai munkaközösségek, szaktanárok

ORSZÁGOS MÉRÉS (szövegértési, és matematikai eszköztudás fejlődése)

Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére

2022. szeptember 23. és november 30.

Lovas Lajos

Kompetenciamérés (bemeneti mérés)

2022. szeptember 26. – nov. 30.

Lovas Lajos

Kompetenciamérés (kimeneti mérés)

2023. március 6. – június 9.

Lovas Lajos

2022/2023. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az intézményeknek 2023. június 15-ig kell elvégezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2023. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

Lovas Lajos,

Balog Diána,

Pechácsekné Seres Edit,

Szentmártoni Olga,

Lipták Sándor Attila

 

 

 1. A vizsgák beosztása

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK IDEJE

I. félévi osztályozó vizsgákra jelentkezés határideje

2023. január 9. (hétfő)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnökök

I. félévi osztályozó vizsgák

2023. január 16-18.

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II: félévi hiányzások miatti vizsgákra bocsátás határideje végzős évfolyamokon

2023. április 10. (hétfő)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi osztályozó vizsgák a végzős évfolyamokon

2023. április 17-19-ig

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II: félévi hiányzások miatti vizsgákra bocsátás határideje alsóbb évfolyamokon

2023. május 23. (kedd)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi osztályozó vizsgák az alsóbb évfolyamokon

2023. június 5-7.

(hétfőtől – szerdáig)

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

II. félévi előrehozott osztályozó vizsgák

2023. augusztus végén, a javítóvizsgák ideje alatt

Kovátsné Tódor Enikő,

osztályfőnök, szaktanárok

AZ ÉRETTSÉGI VIZGÁK RENDJE, IDEJE

Az érettségi vizsgák megszervezéséért felelős: Majoros Gergely, Lovas Lajos

 1. évi őszi érettségi vizsga

Jelentkezés a 2022. évi őszi érettségi vizsgákra

2022. szeptember 6.

Lovas Lajos

2022. évi őszi írásbeli érettségi vizsgák

2022. október 14-27.

Lovas Lajos

2022. évi őszi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

emelt szinten

2022. november 10-14.

Lovas Lajos

középszinten

2022. november 21-25.

Lovas Lajos

 1. évi május- júniusi érettségi vizsga

Az érettségi írásbeli vizsgák kezdő napja- a gimnáziumok és szakgimnáziumok nappali tagozatán

2023. május 8.

Az érettségi vizsga írásbeli részének tantárgyankénti sorrendje:

 

Magyar nyelv és irodalom

2023. május 8. 9 óra

Matematika

2023. május 9. 9 óra

Történelem

2023. május 10. 9 óra

Angol

2023. május 11. 9 óra

Német

2023. május 12. 9 óra

Ének-zene

2023. május 15. 14 óra

Biológia

2023. május 16. 8 óra

Társadalomismeret EMELT szint

2023. május 16. 14 óra

Ágazati szakmai vizsgatárgyak

2023. május 17. 8 óra

Kémia

2023. május 18. 8 óra

Földrajz

2023. május 18. 14 óra

Informatika, digitális kultúra EMELT szint

2023. május 22. 8 óra

Fizika

2023. május 23. 8 óra

Vizuális kultúra

2023. május 23. 14 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2023. május 25. 14 óra

Olasz nyelv

2023. május 26. 8 óra

Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze

2023. június 7-14.

Középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze

2023. június 19-30.

12. A

2023. június

12. B

2023. június

12. C

2023. június

12. D

2023. június

Az érettségi dolgozatok megtekintése

Az emelt szintű érettségi vizsga dolgozatok megtekintésének időpontja központilag meghatározott.

A postázási időpont az írásbeli dolgozatok megtekintése utáni 2. nap.

A kijavított dolgozatok időben történő leadásáért a javító szaktanárok felelősek, a dolgozatok javítását a szakmai munkaközösségek beszéljék meg, ellenőrizzék.

A dolgozatok megtekintésének megszervezése az osztályfőnökök és jegyzők feladata. A dolgozatok postázáshoz történő előkészítését a jegyzők végezik, az igazgatóság ellenőrzi, és az Elnökkel történt egyeztetés alapján az Igazgatóság személyesen adja át az vizsgadokumentumokat.

A SZAKMAI VIZSGÁK RENDJE, IDEJE

A szakmai vizsgák megszervezéséért felelős: Kovátsné Tódor Enikő, Beregszászi Róza

 1. évi októberi szakmai vizsga

OKJ 54-344-01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

A centrum egy közös vizsgát szervez, melynek helyszíne egyeztetés alatt

 1. évi május-június szakmai vizsgák

5 0411 09 01         Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

5 0913 03 01        Általános ápoló szakma

OKJ 54 523 02     Elektronikai technikus szakképesítés

OKJ 54 723 02     Gyakorló ápolós szakképesítés

OKJ 54-811-01    Vendéglátásszervező szakképesítés

OKJ 54-213-05    Szoftverfejlesztő szakképesítés

Írásbeli vizsgatevékenység:               2023. május

Központi interaktív vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység:          2023. május

Projekt feladat

Szóbeli vizsgatevékenység:               2023.május vége - június eleje

Portfólió bemutatása

 1. évi ágazati alapvizsgák
 2. Gazdálkodás és menedzsment ágazat
 3. Egészségügy ágazat
 4. Elektronika és elektrotechnika ágazat
 5. Informatika és távközlés ágazat
 6. Turizmus-vendéglátás ágazat

Írásbeli vizsgatevékenység:               2023. május

Gyakorlati vizsgatevékenység:          2023. május

Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgák előkészítéséért, beosztásáért felelős: Kovátsné Tódor Enikő, Beregszászi Róza.

A vizsgákhoz szükséges segédeszközökről a szaktanárok gondoskodjanak. A vizsgatermek berendezéséről a gondnok felel. A számítógépek előkészítése a szaktanár és a rendszergazda feladata.

 1. Személyi és tárgyi feltételek

A tárgyi feltételeket az iskola leltár tartalmazza.

A személyi feltételek tantárgy felosztás tartalmazza.

 1. Továbbképzési terv

Továbbképzési terv alapján.

 1. Munkarend, ügyelet

Külön beosztás szerint történik.

 1. Ellenőrzési terv

Az intézmény nyári karbantartási, takarítási munkáinak ellenőrzése

2022. augusztus 30.

Majoros Gergely

Tűz- és balesetvédelmi ellenőrzés

2022. augusztus 30.

Majoros Gergely,

Beregszászi Róza, Berecz Lajos, Kollégium: Juhászné Patkós Edit

Gyakorlati oktatásvezetői gyakorlati helyek látogatása, ellenőrzése

folyamatosan

Beregszászi Róza

E-napló ellenőrzése

folyamatosan

Majoros Gergely,

Kovátsné Tódor Enikő,

Szabó Adrienn

Gyakorlati naplók ellenőrzése

Minden hónap 10-ig

Beregszászi Róza

Törzslapok megnyitásának ellenőrzése

szeptember vége

Kovátsné Tódor Enikő,

Juhászné Patkós Edit

Kréta adatbázis karbantartása

Diákigazolványok ellenőrzése

folyamatos

Patkósné Enyedi Piroska,

Szabó Adrienn

Kovátsné Tódor Enikő,

Majoros Gergely

Diákigazolvány kezelése

SZIR létszám ellenőrzése

szeptember 1.

október 1.

félév vége

Patkósné Enyedi Piroska

Majoros Gergely

Törzslapok, bizonyítványok kezelése

Törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése

szeptember vége

Kovátsné Tódor Enikő,

Patkósné Enyedi Piroska

Szabó Adrienn

Törzslapok beköttetése

tanév vége

Patkósné Enyedi Piroska

Közösségi szolgálatok bevezetése a közösségi szolgálati naplóba és a Kréta naplóba

augusztus 31.-i dátummal, szeptember vége

Lovas Lajos,

osztályfőnökök

Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének bevezetése a bizonyítványokba

augusztus 31.-i dátummal, szeptember vége

Beregszászi Róza

Tanmenetek jóváhagyása

2022. október 14.

Majoros Gergely

+Tűzriadó

2022. szeptember

Illés-Tóth László,

Majoros Gergely

Érintésvédelem, tűzoltó-készülékek, kémények, kazánok, konvektorok ellenőrzése

2022. szeptember,

majd a hatóságok által meghatározott időpontokban

Illés-Tóth László,

Majoros Gergely,

 

Fűtési rendszer ellenőrzése

2022. szeptember utolsó hete

Majoros Gergely

Tisztítószerek nyilvántartása, ellenőrzése

havonta

Majoros Gergely

Bíró Ilona

Munkaközösség-vezetők beszámolója

Félévi, év végi értekezlet

munkaközösség-vezetők

Megbízottak beszámolója (ifjúságvédelem, DÖK,

közösségi szolgálat)

Év végi értekezlet

 

 

 1. Versenyek

A versenyek szervezése, jelentkezések elküldése, a versenyek lebonyolítása, eredmények nyilvántartása külön ütemterv szerint Lovas Lajos igazgatóhelyettes és egyes munkaközösség-vezetők feladata. A versenyekre a tanulók szervezése, felkészítése a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok feladata.

Az évközi versenyekre való jelentkezés folyamatosan történik a diákönkormányzat egyetértésével, az igazgatóság külön engedélyével a költségvetési fedezet biztosítása esetén.

 1. Tanulmányi kirándulások

A tanulmányi kirándulásokra 2 tanítási nap vehető igénybe a szülői közösség kérésére. A költségeket a szülők vállalják. Tanárok részére költség nem számolható el az iskolai költségvetésből.

A kirándulások részletes időpontját külön tervben kell rögzíteni, melyet a kirándulást megelőző 2 héttel lead a titkárságon. Ezután kirándulást csak az igazgató külön engedélyével lehet szervezni, rendkívül indokolt esetben.

 1. Beiskolázással kapcsolatos programok (iskola marketing)

A 2022. szeptember 30-ig elkészülő program alapján.

Határozat

A Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium,

Technikum és Kollégium oktatói testülete egyhangú akaratnyilvánítással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervet.

Mezőtúr, 2022. augusztus 31.

                                                                                  

 

Mellékletek

 1. Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve
 2. Szakmai munkaközösség munkaterve
 3. Reál munkaközösség munkaterve
 4. Humán munkaközösség munkaterve
 5. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
 6. Kollégiumi munkaközösség munkaterve
 7. 4 éves továbbképzési terv
 8. Koszorúzás/városi megemlékezések
 9. Minőségirányítási kézikönyv

 


Partnereink

 • Facebook oldalunk
 • Bethlen
 • határtalanul
 • Készült Magyarország Kormányának támogatásával
SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

   Mezőtúr, Dózsa György u.17.

  • Telefon: +3656350082

   E-mail: titkarsag@telekimezotur.hu

   OM azonosító: 203040/011


  2023Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium