SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/011 | Mezőtúr, Dózsa György u.17.

Intézmény logo

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Étkezés

Étkezés

 

ÉTKEZÉSI CSOPORTBEOSZTÁS

2023/2024

1.csoport

Fehér

2.csoport

Zöld

 

11:30-11:50

12:35-12:55

9.A

9.C

10.A

9.D

10.B

10.C

11.C

10.D

12.A

11.B

12.B

11.D

12.D

12.C

13.

 

 

                            

TÁJÉKOZTATÓ

 

az középiskolai intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

 

Az étkezés igénylése:

A gyermekétkeztetésben való részvételt a tanuló szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti

írásban „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatványon.

A nyomtatványt a szülő/törvényes képviselő által aláírva kell leadni:

- az osztályfőnöknek vagy

- a tanuló iskolájának gazdasági irodájában

 A tanév közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását követő második munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő tanuló számára. 

Amennyiben térítési díj kedvezményt kíván igénybe venni, kérjük töltse ki az „Igénylőlap normatív alapú étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez a 2022/2023-as tanévben” elnevezésű nyomtatványt és adja le a szükséges igazolásokkal együtt a tanuló iskolájának gazdasági irodájában.

Az étkezés térítési díja

Az étkezési térítési díjakat az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A fizetendő térítési díjat a közétkeztetési intézmény a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

A jelen tájékoztató összeállításának időpontjában érvényes középiskolai étkezési térítési díjak:          

Étkezés típusa

Étkezés térítési díja

3 x étkező (100%)

845.- Ft

3 x étkező (50%)

422,5.- Ft

1 x étkező (100%)

380.- Ft

1 x étkező (50%)

190.- Ft

1 x étkező diétás (50%)

215.- Ft

3 x étkező diétás (50%)

488.- Ft

 

  • Diétás étkezést (glutén és/vagy cukormentes) csak szakorvos által aláírt, lebélyegzett tartós beteg igazolással, illetve javaslattal tudunk rendelni.

 Az étkezési térítési díj megfizetése:

Az étkezési térítési díj megfizetése tárgyhót követő hónapban utólag, számla ellenében történik.

Az étkezési térítési díj befizetésének módja kétféle lehet: 

  • postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekken) vagy
  • banki átutalással a Mezőtúr Város Önkormányzata bankszámlájára

 (11745097-15408796).

Amennyiben banki átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy az átutalási megbízás „Közlemény”

rovatában szíveskedjen feltüntetni a tanuló iskoláját (Teleki), nevét és osztályát, és a kiállított számla számát.

A befizetés igazolása:

- postai csekken történő befizetés esetén: a befizetett csekk feladóvevénye másolatának leadása az iskola gazdasági irodájában vagy fotójának visszaküldése a tanuló iskolájának alábbi email címére:

 telekiebedrendeles@gmail.com

- banki átutalás esetén: a banki visszaigazolás megküldése a tanuló iskolájának alábbi email címére:

telekiebedrendeles@gmail.com

Az elmaradt befizetés következménye:

A térítési díj, a számlán szereplő határidőig történő meg nem fizetése esetén a közétkeztetési feladatokat ellátó szerv az étkezést nem biztosítja mindaddig, amíg az étkezési időszak  napjaira számított étkezési díj megfizetésre nem kerül.

Változások bejelentése, étkezés lemondása:

Amennyiben tanév közben a tanuló ki kíván lépni az iskolai gyermekétkeztetésből, módosítja az igénybe vett étkezést, vagy bármely, a nyilatkozaton szereplő adat változik, azt a szülő/törvényes képviselő írásban köteles jelezni. 

Az intézményi gyermekétkeztetés módosítása: kizárólag a következő naptári hónap 1. napjától lehet.  Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk. 

Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt jelezni. 

Étkezést lemondani az előző munkanapon reggel 8.15 óráig lehet. Ez esetben már másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni.          

Amennyiben a bejelentés 8.15 óra után érkezik meg, a lemondást követő napra már nem, hanem csak a lemondást követő második tanítási napon tudjuk figyelembe venni. A hétfői étkezés lemondására tehát előző hét pénteken 8.15 óráig van lehetőség.

A hiányzás bejelentett időtartamának változása esetén (ha a tervezettnél hamarabb jön a gyermek

iskolába) a visszaérkezés előtti munkanapon délelőtt 8.20 óráig kell tájékoztatni az iskolát.

A gyermekek étkezésének lemondása/bővebb tájékoztatás:

Iskola

Gazdasági ügyintéző

Telefonszám

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

Takács Orsolya

06-56/350-272

 

 


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium

Mezőtúr, Dózsa György u.17.

Telefon: +3656350082

E-mail: titkarsag@telekimezotur.hu

OM azonosító: 203040/011


2024Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium